Senaste inläggen

Av Tommy - 23 januari 2013 08:09

Frivilliga välkomnas hos dementa

Publicerat: måndag 14 januari kl 11:21, Nyheter P4 Malmöhus

Malmöbon Catharina startade ett upprop på Facebook för att hitta folk som ville hålla i aktiviteter på hennes pappas demensboende. Socialstyrelsen välkomnar initiativet.


– Det är bra att människor utanför boendet engagerar sig för att skapa en bra tillvaro för personer med demenssjukdom, säger Gert Alaby, Socialstyrelsens samordnare för äldrefrågor.

Catharinas pappa har bott på ett demensboende i stadsdelen Hyllie i sedan ett år tillbaka men Catharina tycker inte att han får tillräcklig stimulans. Därför vädjar hon till människor på Facebook att komma till boendet och underhålla hennes pappa och hans medboende. Och det är redan flera som har anmält intresse.

– Det var en med hund och det var någon som ville sjunga. Det var en härlig syn att se hur många som hade svarat, säger Catharina.

Marie Johansson som är enhetschef för alla äldreboenden i Hyllie välkomnar Catharinas idé även om hon inte håller med om att det är för lite aktiviteter.

– Spontant tänker jag att det är jättebra att anhöriga engagerar sig, säger Marie Johansson.

Ska det behöva vara så?

– Nej, jag ser inte det som en nödvändighet för att det ska finnas aktiviteter. Det erbjuder vi själva också, både i stort och smått.

Kan de här personerna som anmält intresse komma och hålla i aktiviteter?

– Absolut, det låter bara trevligt tycker jag.

Av Tommy - 23 januari 2013 08:07

Brrr! Svinkallt på äldreboende

 

Hörby. Personalen och de 34 boende, många av dem dementa, på äldreboendet Hagadal i skånska Osbyholm har frusit ordentligt den gångna veckan. I vissa utrymmen har temperaturen sjunkit till åtta grader.

Fjärrvärmen slogs ut den 12 januari. Först i fredags startades hemmets gamla oljeeldade panna. Fram till dess hölls temperaturen uppe i uthärdlig nivå med hjälp av kupévärmare samtidigt som de gamla sveptes in i filtar.

– Många av dem kan inte röra på sig och blir jättekalla, säger Carina Hansson, skyddsombud på boendet, till Skånska Dagbladet.

Enligt Christer Thuresson, fastighetschef i Hörby kommun, har Lantmännen som tillverkar fjärrvärme i en pelletseldad anläggning inte klarat av leveranserna.

Av Tommy - 23 januari 2013 08:02

 
 

      Stora skillnader i kommuners äldreomsorg

 

Det visar resultaten av den nya öppna jämförelsen av vård och omsorg om äldre, som nu har publicerats gemensamt av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Socialstyrelsen.

Överlag är de äldre nöjda med vården. Personalens bemötande och omsorgen som helhet får goda omdömen. Däremot visar resultaten att de äldre som skattar sin hälsa som sämre är mindre nöjda med omsorgen. Resultaten visar också stora skillnader mellan olika kommuner bland annat när det gäller möjligheten att vistas utomhus och nöjdheten med aktiviteterna på särskilt boende.

Motala är en kommun som har lyckats väl i öppna jämförelser. Åke Wännman arbetar som socialchef i Motala. Han menar att man under flera år har arbetat målinriktat med kvalitetsarbete, där systematisk uppföljning och tydliga kvalitetsmål har varit ledstjärnan.

– Vi har hittat den röda tråden i vårt kvalitetsarbete. Vår omvårdnadspersonal har också en bra kompetens, säger han.

Rapporten är en del av ett mer omfattande arbete med att utveckla äldrevård och omsorg. Den belyser 35 olika indikatorer och resultatet bygger på data från flera olika källor, bland annat enkäter med personer som får kommunal äldreomsorg, och nationella kvalitetsregister.

Av Tommy - 23 januari 2013 08:00

Stort tryck efter demens- och LSS-boenden

 

Värmland

 

Behovet av biståndsbedömda boenden är stort, både inom äldreomsorgen och inom handikappomsorgen. Nya boenden och fler platser står på agendan i många värmländska kommuner. – Det är hela tiden en kamp att hitta rätt nivå, konstaterar Kristina Steijner, socialchef i Filipstad.

Av Tommy - 11 december 2012 09:45

Vinterträdgårdar för äldreomsorg

Publicerat 3 december 2012

Hösten 2012 färdigställdes vinterträdgårdar på äldreboendet Tibblehemmet i Täby. Projektet startades på initiativ av förvaltare Catrin Viksten på Hemsö, som ville skapa levande balkongmiljöer då äldreboendet som drivs av Attendo saknar tillgång till grönområden och utemiljö.

Projektet har drivits tillsammans med verksamhetschefer på Tibblehemmet, Täby kommun och företaget Grön Hälsa som arbetar med trädgårdsdesign, trädgårdsterapeutiska aktiviteter samt skötsel.  

Vinterbalkonger Tibblehemmet i Täby

När Attendo startade verksamheten 2010 fanns endast en inglasad betongmiljö utan växtlighet. Idag har balkongerna fått ett nytt liv med riklig växtlighet och fina möjligheter till gemensamhetsplatser och avskilda sittplatser för anhöriga och närstående till de boende.

Totalt har 12 balkonger gjorts om med temat Reminiscens.  Växterna på balkongerna är speciellt utvalda för att de ska väcka minnen hos de boende via sinnesstimulans. Varje balkong har även fått ett vattenspel som ska bidra till lugn och harmoni.

Växterna i vinterträdgårdarna har valts ut med temat reminiscens.

Balkongerna är anpassade för både värme och kyla via solskyddslameller och infravärme och har förlängt möjligheten för utevistelse på balkongerna med flera månader om året.

- Det går inte att beskriva vilket lyft de nya balkongerna medfört för verksamheten. Det är otroligt uppskattat av våra boende och av närstående. De bidrar även till att lyfta intrycket av byggnaden utifrån i och med solskydden i olika färger, säger Anna Malmgren, verksamhetschef på plan 8 på Tibblehemmet.

Vinterträdgårdarna används flitigt av de anhöriga och boende på Tibblehemmet.

Vinterträdgårdarna är ett långsiktigt initiativ från Hemsö och verksamhet och personalen på Tibblehemmet har fått utbildning i vård och skötsel av växterna på balkongerna och det har skapats blomsterteam med skötselansvar för att kunna bevara balkongerna i gott skick.

Skötseln av balkongerna är ett långsiktigt samarbete mellan Hemsö och verksamheten.

Text: Sarah Stancs
Bild: Torbjörn Larsson

Av Tommy - 11 december 2012 09:42

Rörelseförmåga vid demenssjukdom ”Vad gör vi när de inte vill”?

Kurs vid Hjälpmedelsinstitutet i Göteborg 2013

På den här kursen får du fördjupad kunskap och förståelse för hur svårt det kan vara för en person med demenssjukdom att utnyttja sin rörelseförmåga. Du får också kunskap om hur du kan underlätta för personen att fortsätta röra sig trots kognitiva svårigheter.

Kursens längd: 2 dagar
Kursdeltagare: arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabpersonal

Innehåll

  • Hur påverkas rörelseförmågan av demenssjukdom?
  • Vilken förmåga finns kvar?
  • Fysisk aktivitet – kognitiv förmåga.
  • Kommunikation: skapa relation och förtroende.
  • Diskussion i grupp utifrån fallbeskrivning.

Kursfakta

Kursens längd: 2 dagar
Plats: Hjälpmedelsinstitutet i Göteborg, Esperantoplatsen 5

Datum 2013:

  • 31 januari - 1 februari
  • 16-17 maj
  • 12-13 september
  • 7-8 november

Tid: Kl. 9.00–16.00

Antal deltagare: Max antal deltagare är 16 per kurstillfälle.

Kostnad: 3 900 kr (exkl. moms) inklusive kursmaterial

Anmälan: Anmälningsformulär (pdf, öppnas i nytt fönster)
Anmälan är bindande. Vi genomför kursen under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmält sig. Bekräftelse skickas ut.

Faktaansvarig: Cécile Schilliger (cecile.schillinger@hi.se)
Senast granskad: 2012-12-03

Av Tommy - 11 december 2012 09:41

Välbesökt frukostseminarium om Checklista demens

Tillsammans med Svenskt Demenscentrum och SveDem har Äldrecentrum tagit fram en checklista, Checklista demens Särskilt boende, som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. När checklistan presenterades på ett frukostseminarium den 4 december fanns närmare femtio personer på plats.

Tove Ahnerarbetsterapeut och utvecklingsledare på Äldrecentrum har varit med och tagit fram checklistan. Hon inledde seminariet med att berätta om bakgrunden till listan, hur den är uppbyggd och hur den praktiskt kan användas:

–Förhoppningen är att checklistan ska göra det enklare att se om det dagliga arbetet följer riktlinjerna. Den sätter till exempel extra fokus på personcentrerad omvårdnad, dvs. att personen och inte demenssjukdomen ska sättas i fokus.

Tove Ahner berättade också att checklistan är uppdelad i tio områden. Varje område innehåller frågor om den enskilde personen och utgår från de riktlinjer som Socialstyrelsen ger högst prioritet, bland annat; diagnos och uppföljning, läkemedel, personcentrerad omvårdnad, dagliga aktiviteter och BPSD.Checklistan väcker viktiga tankar
Laila Becker, undersköterska och AnnKristin Bergström, chef, båda från Ekgårdens demensgruppboende har varit med och testat checklistan under utvecklingsfasen. De har också arbetat med den färdiga versionen i ”skarpt läge” under drygt en månad. Under frukostseminariet delade de med sig av sina erfarenheter och visade också exempel på resultat och planerade åtgärder utifrån en ifylld checklista med en fiktiv person som exempel.

–Första tanken när vi hörde talas om checklistan var inte så positiv - ”ännu mer papper att fylla i”. Men nu när vi har testat den under en period ser vi att den är bra. Inte minst för att reflektera tillsammans i arbetsgruppen. Frågorna i listan väcker många viktiga tankar. En del är sådant som vi kanske hade missat annars, sa Laila Becker.

–Det checklistan framförallt har hjälpt oss med är att se på verksamheten ur nya perspektiv. Det blir lite som att få ett ”tredje öga”. Arbetet med checklistan leder till nya infallsvinklar och att man lär sig av varandra i teamet, sa AnnKristin Bergström.

Under seminariet informerade också Ann-Katrin Edlund, landskoordinator Svedem (Svenska demensregistret), om och de verktyg som SveDem har för uppföljning i särskilt boende.

Av Tommy - 11 december 2012 09:38

Ny vårdskandal skakar äldrevården på Söder

Foto: Kiki Beije

Ny vårdskandal skakar äldrevården på Söder

 Det kristna äldreboendet Mariahemmet får hård kritik av sex sommarvikarier som i ett brev till Socialstyrelsen beskriver en vardag som mest liknar vanvård.  

När sommaren är slut sätter sig sex sjuksköterskestudenter som vikarierat på Mariahemmet och skriver ett brev om hur de har upplevt att de gamla behandlas på vård- och omsorgsboendet för äldre och dementa. Det är ett sex sidor långt dokument där allvarliga brister radas upp i 52 punkter som skickas till Mariahemmet och till 

Socialstyrelsen.
Sjuksköterskorna skriver att de boende visar upp blåmärken och berättar om hårdhänt personal. Flera äldre har trycksår som inte tas omhand. En boende har ett trycksår som under sommaren bara blir värre och värre och som börjar lukta illa, men såret läggs inte om ordentligt och ingen uppföljning görs.

Nedkissad på golvet
De äldre får vänta i timmar på att få gå på toaletten och de får inte nya inkontinensskydd när de ber om det. En vikarie hittar en boende liggande på golvet, nedkissad, utan att någon vet hur länge hon har legat och utan att händelsen dokumenteras. När kvinnan fått hjälp upp får hon inte duscha. Dagen efter luktar det urin i hela lägenheten.
Vid flera tillfällen hittas rester av gammal avföring i underliv på äldre som är sängliggande. Tvättlappar med avföring har också hittats i de äldres sängar.
Lakan byts inte efter behov. Många patienter har smutsiga kläder och underkläder. Golv, bord, toaletter och handfat är inte städade.
De äldre duschas inte så ofta som de ska, deras tänder borstas inte varje dag och de får inte naglar klippta i tid. En boende uppges ha naglar som är 1,5 centimeter långa och som gör att han inte kan trycka på sitt larm. En annan boende har inflammationer och gamla matrester i hela munnen.
Enligt vikarierna förlöjligas också de boende som möts av kränkningar och nedvärderande attityder.

Håller inte med
Verksamhetschefen Mona Forslöf började sitt arbete i oktober men har pratat både med vikarierna och med ordinariepersonal om situationen under sommaren.
Hon säger att hennes personal inte håller med om beskrivningen av missförhållandena, men att de har upplevt att det varit en tuff sommar.
– Jag kan inte säga hur det var eftersom jag inte var på plats. Men enligt personalen var det en rörig sommar med många sjuka och en brist på ledarskap, säger Mona Forslöf.

Utan vinstintresse
Mariahemmet drivs av Ersta diakoni, en organisation utan vinstintresse som ska bedriva vård utifrån kristna värderingar. Medan vinstdrivande skandaltyngda vårdjättar som Carema och Attendo har kritiserats hårt har just ideella föreningar, som Ersta diakoni, lyfts fram som viktiga alternativ inom sjukvården och äldreomsorgen.
Men enligt vikarierna så betyder Mariahemmets värdegrund inte mycket i praktiken. ”Det är överskuggat av usla arbetsförhållanden och stressiga, underbemannade avdelningar”.
Mona Forslöf säger att hon ser jätteallvarigt på de missförhållanden som beskrivs i vikariernas brev. I november anmälde hon bristerna enligt lex Sarah till Socialstyrelsen, som nu kommer att utreda vad som hänt.
En åtgärdsplan håller på att tas fram på Mariahemmet.
– Det jag tycker är viktigast är att vi har en bra introduktion för nyanställda och att vi som ska leda arbetet finns på plats. Det är vi som ska stötta personalen. Ser någon något som fallerar så ska det tas upp till diskussion direkt, säger Mona Forslöf.
Södermalms stadsdelsförvaltning har tagit del av anmälan men vill inte kommentera händelserna förrän Socialstyrelsens utredning är klar.

Presentation


Varmt välkommen till
DEMENSVÄRLDEN

Fråga mig

12 besvarade frågor

Omröstning

Vad tycker du är den maximala storleken på särskilt boende
 6 personer
 7 personer
 8 personer
 9 personer
 10 personer
 11 personer
 12 personer
 13 personer
 14 personer
 15 personer

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2013
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

TID SEN BLOGGSTART

AlternaTickers - Cool, free Web tickers

Skriv i gästboken


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se